Språk

 

Skolevalg

mandag 28. august 2017, Hele dagen

Informasjon

Skolevalg ved Kirkenes videregående skole 28.august 2017

 

Mandag 28. august arrangeres det skolevalg ved Kirkenes vgs. Elevene blir fordelt i to grupper, og har vanlig undervisning når de ikke deltar i debatt og skolevalg. Felles for begge gruppene er at de stiller først på debatt mellom de politiske partiene, som vil foregå i kantina. Etter debatten er det anledning til å besøke partiene som holder stand ved valgtorget. Både under debatten og ved standene er det mulighet for elevene til å stille spørsmål til politikerne. Til slutt er det stemmegiving, som vil foregå elektronisk i G323 (kjemirommet).

Gruppe 1: Debatt 09.00-10.30, stemmegiving 10.30-11.15

Gruppe 2: Debatt 11.30-13.00, stemmegiving 13.00-13.45

Gruppe 1 (09.00-11.15)

Gruppe 2 (11.30-13.45)

1 ST

3PÅA

2 ST

3 ST

1+2 HS

1 DHA + 2 FRA

1 BAA 1 BAB

1 RMA + 2 KSA

1TPA 1TPB

2 PIA + 2 BLA + 2 KTA

Bj.vatn (alle)

1 ELA + 2 ELA

 1 IBA + 2 IBA

1 UTA

 

2 BYA + 2 KEA

Debatten blir i kantina, mens G323 (kjemirommet, ved heisen i 3. etasje) blir valglokale.

Om debatten

Debatten starter med at hvert parti får en innledning på 2 minutter der de kan snakke om de sakene som de synes er viktige. Deretter følger debatt om ulike temaer.

  • Industri, arbeidsplasser og næringsutvikling i nord. Hensyn til klima og miljø. Dette er spesielt aktuelt i Sør-Varanger med tanke på blant annet oljeomlastning i Bøkfjorden, eventuell gruvedrift samt olje- og gassutvinning utfor finnmarkskysten. Hva bør stat og kommune gjøre for å sikre arbeidsplasser og ivareta miljøhensyn.
  • Etter en kort pause: Norges forhold til Russland og NATO, som kanskje spesielt angår oss her i Sør-Varanger. Hvordan stiller partiene seg til samarbeid med Russland, bl.a. gjennom barentssamarbeid, sett i lys av situasjon på Krim og sanksjoner mot Russland. Spørsmål om opprustning, og økning av forsvarsbudsjettet.
  • Andre aktuelle tema: Skoletilbud, hybelsituasjon og lærlingplasser.

 

I denne delen av debatten blir det mulighet for innlegg på inntil ett minutt og replikk på inntil et halvt minutt. Til slutt får hvert av partiene komme med en appell på ett minutt.

 

Kontaktperson ved skolevalget: Camilla Bakken Larsen, seksjonsleder i samfunnsfag

e-post: camilla.bakken.larsen@ffk.no

 

Sted


Hessengveien 10,  9916 Hesseng

Tlf.: 78963300
Faks : 78963301

(E-post): kirkenesvgs@ffk.no

URL: http://

Kontakt


Pb.44,  9916 Hesseng

Tlf.: 78963300

E-post : kirkenesvgs@ffk.no

URL http://www.kirkenes.vgs.no/

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk