Språk

 

Andre skoleinntak er klart

Inntakskontoret med spesialrådgiver Marit S. Hågensen, inntaks- og formidlingsleder Toni E. Håvardsrud og rådgiver Elle K. Johnsen - Klikk for stort bildeInntakskontoret med spesialrådgiver Marit S. Hågensen, inntaks- og formidlingsleder Toni E. Håvardsrud og rådgiver Elle K. Johnsen Gunhild Pedersen

Torsdag 20. juli er andre inntak til de videregående skolene i Finnmark klart. Svarfristen er 30. juli. Henvendelser rettes til inntakskontoret.

2. inntak er klart

Resultatet av 2. inntak til de videregående skolene i Finnmark er nå klart. I tillegg til søkere med ungdomsrett, er nå søkere med voksenrett, fullføringsrett og ikke-rett med i inntaket. 2987 søkere har fått tilbud om plass ved de videregående skolene i fylket. Av disse er 2782 tatt inn til de fylkeskommunale skolene og 205 tatt inn til de statlige samiske skolene.

93% inn på førsteønske

Av de 2987 inntatte, er 2706 søkere kommet inn på både sitt første utdanningsønske og skoleønske. Dette betyr at 90,6% av alle søkerne er tatt inn på sitt primære ønske. Når vi ser på søkere med ungdomsrett, er 2776 søkere tatt inn i 2. inntak, hvor 2582 søkere er tatt inn på sitt første ønske. 93% av søkerne med ungdomsrett er således tatt inn på sitt førsteønske.

Dette er en økning fra første inntak, der rett i underkant av 90% var tatt inn på sitt første ønske. – Vi er svært glade for den høye andelen som kommer inn på sitt førsteønske, sier rådgiver ved opplæringsavdelinga Elle Kirste Johnsen.

Størst andel til yrkesfagene

I Finnmark er det fortsatt flere elever som begynner på yrkesfaglige utdanningsløp enn studieforberedende. Til de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det tatt inn 754 søkere til Vg1, mens det til de 5 studieforberedende utdanningsprogrammene er tatt inn 469. - Dette er svært gledelig da vi vet at både regionalt og nasjonalt næringsliv har økende behov for arbeidskraft med fagutdanning, sier Johnsen.

Hun påpeker at fortsatt er utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og elektrofag som er spesielt populære. – Men vi ser dessverre en fortsatt nedgang i søker- og inntakstall for byggfag og restaurant- og matfag i fylket, kompetanse som næringslivet etterspør, sier Johnsen.

Dersom man ser på totaltall for hvor mange som ønsker påbygging til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfag, er fordelingen mellom de som ønsker en fagutdannelse og studiekompetanse totalt sett nesten lik.

Ventelister og endringer mellom inntakene

Søkere med ungdomsrett som har latt være å svare eller svart nei på tilbud under hovedinntaket, har frigitt plassen sin til andre. Det er også gjort andre endringer mellom inntakene. - Vi har rettet opp i feil, gitt medhold på klager og endret på søknader etter tungtveiende grunner mellom inntakene, dette kan ha ført til at noen søkere opplever å ha rykket ned istedenfor opp på ventelistene, sier Johnsen. 

Johnsen sier at de lengste ventelistene totalt i fylket fortsatt er til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. – Ellers ser vi at en del enkeltlinjer har til dels lange ventelister, dette gjelder for eksempel populære linjer som Vg2 Maritime fag i Nordkapp, Vg1 Teknikk og industriell produksjon, og Vg2-tilbudene Kjøretøy, Transport og logistikk i Alta, Vg2 Helsefagarbeider i Hammerfest, samt Vg2 Ambulansefag i Lakselv.

Ledige plasser

Selv om flere skoler har venteliste til flere av sine tilbud, finnes det ledige plasser ved de samme tilbudene ved andre skoler.

– For eksempel har vi ledige plasser til Vg2 Helsearbeiderfag i Kirkenes og Karasjok, Vg1 Elektro på Nordkapp, og Vg1 Teknikk og industriell produksjon i Karasjok og Kautokeino. Videre er det ledige plasser til Vg2 Byggteknikk i Kirkenes, Hammerfest og Kautokeino, Vg2 Frisør i Kirkenes, samt Vg3 Påbygg i Karasjok og Kautokeino, sier Johnsen.

- Vi oppfordrer søkere som ønsker noen av de ledige plassene å ta direkte kontakt med oss på inntakskontoret, avslutter Johnsen.

Husk å svare

Søkerne kan nå logge seg inn på www.vigo.no for å sjekke resultatet etter 2.inntak.  – Flere vil nok oppleve å ha kommet inn fra ventelister eller høyere opp på listene, men det viktigste er at søkerne nå husker å svare på tilbud om skole- eller ventelisteplass, sier Johnsen. Hun understreker videre at å la være å svare på tilbud er det samme som å takke nei.

Fristen for å svare er 30. juli.

Ta gjerne kontakt

Ved spørsmål kan inntakskontoret nås på

E-post: inntak@ffk.no

Telefon: 78963174/78963042/78963071.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver