Språk

 

Avdelingsleder ST- ledig stilling

Skolen, oversiktsbilde - Klikk for stort bildeSkolen, oversiktsbilde

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med 530 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære.

Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015.

Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen.

De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte.

Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

 

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

 

Vi søker

en avdelingsleder som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for studieforberedende (ST).

Tidspunkt for tiltredelse avtales, og om mulig ønskes snarlig tiltredelse. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder får personal- og pedagogisk ansvar for noen fagseksjoner innen programområdet ST, og skal rekruttere og utvikle en godt kvalifisert lærerstab sammen med den andre avdelingslederen på ST.

Sammen med nåværende avdelingsleder får den nye avdelingslederen ansvar for en del felles oppgaver i avdelingen og for skolen, og noen av disse oppgavene deles mellom avdelingslederne.

Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til en god personalpolitikk.

 

Krav til kompetanse

- Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole og relevant undervisningserfaring blir vektlagt

- Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn

 

Personlige egenskaper

Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved:

- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum

- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis

- et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere

- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

- høy integritet og at du er en pålitelig og god lagspiller

- at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet

- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag

- god organisasjons- og rolleforståelse

- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater

- at du har en kunnskapsbasert forståelse for skoleledelse

- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

 

Andre opplysninger

Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

 

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

- Meget god pensjonsordning

- Hjelp med å skaffe bolig

- Å dekke flytteutgifter

 

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.

 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt (navn på virksomheten)

 

 

Søknadsfrist    02.02.2018                                Utlyst dato        12.01.2018                           Vårref                         2259

 

Kontaktperson

Øystein Hansen, Rektor, mobil: 41026991, oystein.hansen@ffk.no

Ingvild Wartiainen, Assisterende rektor, mobil: 95924051, Ingvild.Wartiainen@ffk.no

For mer informasjon, se www.finnmark.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Nina Greiner Iversen
Avdelingsleder ST / IB DP Coordinator
78 96 33 19