Språk

 

Eksamen

Pass på at:

....du tar med legitimasjon på eksamensdagen 

....du møter opp en halvtime før eksamen starter.

... du har PC og programvare i orden NB! Viktig at du har logget deg på FFK_UVnett, avsluttet og startet på nytt den siste tiden før eksamen. Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen dersom du trenger å låne PC. Privatister kan ikke bruke sin private PC.

Gamle skrivebøker - Klikk for stort bilde

 

Eksamen våren 2017

Oversikt over sentralgitte skriftlige eksamener

Skriftlig eksamensplan for Kirkenes VGS, våren 2017.xlsx (XLSX, 17 kB)

 

Pass på at:

... du vet hvor mange og hvilke typer eksamener du kan komme opp i.

....du tar med legitimasjon på eksamensdagen 

....du møter opp en halvtime før eksamen starter.

... du har PC og programvare i orden NB! Viktig at du har logget deg på FFK_UVnett, avsluttet og startet på nytt den siste tiden før eksamen. Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen dersom du trenger å låne PC. Privatister kan ikke bruke sin private PC.

 

Hvordan finne ekamenskarakterene dine?

Vi legger karakterene i systemet fortløpende. Elever kan se resultatet i SkoleArena.no og privatister kan se resultatet på PrivatistWeb

 

Særskilt tilrettelegging:

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om det. Det er viktig at du legger ved en sakkyndig vurdering til din søknad.

Frist for å søke om særskilt tilrettelegging:

15. mars for våreksamen og

1. oktober for høsteksamen.

Søknader som kommer inn etter dette, vil ikke bli behandlet. 

Privatister:

Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Oppmeldingsperiodene er

1. januar - 1. februar for våreksamen og

1. - 15. september for høsteksamen.

Du må betale med bankkort ved oppmelding.

 

Lurt å tenke på når du skal forberede deg til eksamen: klikk her

 

Legg merke til at det kan være forskjellig antall eksamener for elever og privatister i samme fag. Privatister må ofte ta flere eksamener i faget for at det skal være bestått. Her er noen eksempler på antall eksamener privatister må ha:

  • 3 eksamener i norsk på vg3 studieforberedende/påbygging.
  • 2 eksamener i norsk på vg2 yrkesfag og i samisk/finsk som 1. eller 2. språk (skriftlig og muntlig) 
  • 2 eksamen i engelsk og i fremmedspråk (skriftlig og muntlig) 

Sjekk derfor nøye hvilke eksamensformer som finnes i fag du skal opp i og hva som kreves av privatister.

Du vil kanskje oppleve at to eller flere fag du ønsker å ta eksamen i er satt til samme dato. Det kan derfor være nødvendig å planlegge eksamenene dine over to terminer. Eksamensdatoer finner du på privatistweb og på www.udir.no.

 

Priser (for privatister):

  • kr 1 057,- per eksamen for fag du ikke tidligere har hatt standpunkt-/eksamenskarakter i eller fag du har strøket i tidligere (dvs. fått karakter 1).
  • kr 2 115,- per eksamen for fag du tidligere har bestått som elev eller privatist.

I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, betaler du to prøveavgifter.

 

Klage på eksamen?

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen.

Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringslo)ven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78963300.

Hjelpemidler til eksamen

Du må selv sette deg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt på de eksamener du kan komme opp i. 

 
På eksamener der alle hjelpemidler er tillatt er det også åpnet for enkelte nettsteder. Følgende nettsteder vil være tilgjengelige under disse eksamenene:
 
bok.smartbok.no (digitale læremidler)
533.davvi.no (samisk ordbok)
nob-ordbok.uio.no (ordbok bokmål og nynorsk)
udir.no (pas og pgsa)
ilmainensanakirja.fi (finsk ordbok)
decentius.hit.uib.no (Lexin ordbøker)
sanakirja.org (finsk ordbok)
sanit.oahpa.no (samisk ordbok)
skolenes hjemmesider
satni.org (samisk ordbok)
clarifylanguage.com (ordbok mange språk)(kun ordbok, ikke oversettelse)
snl.no (ikke tilgang til meldingssystemet og kommentering på sidene)
 

Lærerne dine kan hjelpe deg

Vet du hvilke og hvor mange eksamener du kan komme opp i? Vet du om det er muntlig, praktisk eller skriftlig eksamen i fagene dine? Kanskje er det både muntlig og skriftlig i samme fag? Vet du om eksamen er obligatorisk eller trekkes? Vet du om du kan bruke PC eller andre hjelpemidler på eksamen? Vet du hvordan en eksamensoppgave ser ut?

Snakk med lærerne dine; de kan gi deg eksamenshjelp.

Vi arrangerer eksamener to ganger i året, en gang på høsten og en gang på våren. Privatisteksamenene på våren foregår stort sett fra midten av april til midten av juni. Eleveksamener avholdes i perioden mellom 18. mai og skoleslutt.

Høsteksamenene havner i all hovedsak i perioden fra midten av november til midten av desember. 

Vi kan tilby skriftlige privatisteksamener i stort sett alle fag på videregående skole. Muntlige og muntlig/praktiske eksamener kan vi imidlertid bare holde i fag vi tilbyr på skolen vår.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Studieinspektør
78 96 35 52