Språk

 

Første inntaket til de videregående skolene i Finnmark er nå klart

Klikk for stort bilde

Det første inntaket til de videregående skolene i Finnmark er nå klart. 3009 søkere med ungdomsrett har nå fått tilbud om plass på videregående skole.

Nå må søkerne logger seg inn på vigo.no og svare på tilbud om plasser og ventelisteplasser innen 13. juli.

Publisert avHarald F. Hereide
Publisert06.07.2018 15:19

Første inntaket er gjort for de med ungdomsrett, det vil si de som ikke har brukt opp sine tre år i videregående opplæring. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i 2. inntak, som gjøres 18. juli.

Av de 3009 søkerne som nå har fått tilbud, har 2767 fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene, og 242 på de statlige samiske videregående skolene.

Se alle tallene og resultatet fra første inntak til videregående skoler i Finnmark (PDF, 342 kB).

Av alle som har fått tilbud om skoleplass, har nærmere 87 % av alle søkere hjemmehørende i Finnmark kommet inn på sitt første utdanningsønske. Dette tallet øker erfaringsmessig etter at andre inntak er klart. Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud ved første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart, sier Håvardsrud.

Populære tilbud

Fortsatt er det utdanningsprogram som Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag, Helse- og oppvekst og Studiespesialisering som er populære.

- I år har kjøretøy hatt stor oversøkning. Tilbudet er utvidet med en klasse ved Alta videregående skole, og har fulle inntakslister ved første inntak. Det samme har tilbudet ved Lakselv videregående skole og Kautokeino videregående skole, sier Toni og fortsetter: Det har også vært stor oversøking til påbygg. Mange velger å søke påbygg etter å fa tatt fagbrev. Denne endringen av lovverket kom for få år siden, og mange ungdommer søker påbygg og får utvidet ungdomsretten sin med et år. I år har vi valgt å imøtegå dette med å øke tilbudet med en påbyggklasse i Hammerfest.

Ventelister

Det er lang venteliste til landslinjen i Kirkenes Vg2 Anleggsteknikk. Her søker søkere fra hele landet likt, og erfaringsmessig minker antallet på venteliste drastisk ved andre inntak. Den nye landsdekkende linjen for hundekjøring i Tana er også populær. Her står 22 søkere på venteliste til de ettertraktede plassene.

- Ventelistene til mange av tilbudene er i realiteten mye lengre enn de framkommer her. Dette vil også bety at der det nå står mange ledige plasser, vil svært mange av disse bli oppfylt ved andre inntak 18. juli, forteller Håvardsrud. Det er viktig å være oppmerksom på at ventelisten er veiledende. Feil kan forekomme, noe som betyr at søkere kan oppleve å komme lengre ned på en venteliste enn lengre opp

Det viktigste nå er altså å svare på tilbud om plass, avslutter Toni Elisabeth Håvardsrud.

Spørsmål?

Ta kontakt med inntakskontoret på e-post inntak@ffk.no eller tlf.: 78 96 32 07  /  78 96 30 22  /  78 96 32 48. Det er ventet stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å sende e-post så tar vi kontakt fortløpende.

For å logge seg inn på vigo.no må søkeren benytte MIN ID. For spørsmål om MIN ID, nye koder eller liknende, må MIN ID kontaktes på 800 30 300 eller mail brukerstotte@difi.no.

Fant du det du lette etter?