Språk

 

Ledig stilling - avdelingsleder ved studieforberedende programområde

Skolen, oversiktsbilde - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere.

 Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for  samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb, tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og  om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

                                            

 Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 2020. Gå til regjeringa.no for mer informasjon om regionreformen (komplett url: 
 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/regionreform/id
 2477186/

  Se stillingsannonsen på samisk: http://www.ffk.no/samisk/stillingsannonser-pa-samisk/

Kirkenes vgs - Avdelingsleder ved studieforberedende programområde

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga i Barentsregionen. Vårt motto er at skolen skal være et godt sted å lære. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et kollektivt og profesjonelt læringsfelleskap. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

 

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

 

Stillingen

Vi har ledig en 100 % stilling som avdelingsleder ved studieforberedende (ST) programområde.

Avdelingslederen rapporterer til rektor, og er del av lederteamet ved skolen.

Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for ST.

Tidspunkt for tiltredelse avtales, og snarlig tiltredelse er ønskelig.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har, sammen med resten av skolens lederteam ansvar for den pedagogiske utviklingen og driften ved skolen, og får ansvar for en del felles oppgaver i avdelingen og i skolen. Avdelingsleder har personalansvar for lærere innen programområdet ST, og skal rekruttere og utvikle lærerstaben sammen med den andre avdelingslederen på ST. De to avdelingslederne ved ST har sammen budsjettansvar for avdelingen.

Krav til kompetanse

- Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole. Undervisningserfaring vektlegges.

- Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring vektlegges.

 

Personlige egenskaper

Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved:

- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum

- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis

- at du har et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere

- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

- at du har høy integritet, er en pålitelig og en god lagspiller

- at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet

- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag

- at du har god organisasjons- og rolleforståelse

- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater

- at du har en kunnskapsbasert forståelse for skoleledelse

- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

 

Andre opplysninger

Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

 

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

- Meget god pensjonsordning

- Hjelp med å skaffe bolig

- Å dekke flytteutgifter

 

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.

For mer informasjon, se www.finnmark.no

 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300

 

 

Søknadsfrist    02.09..2018                                Utlyst dato : 02.08.2018                                   Vårref                

 

Kontaktperson

Øystein Hansen, Rektor, mobil: 41026991, oystein.hansen@ffk.no

Ingvild Wartiainen, Ass rektor, mobil: 95924051, Ingvild.Wartiainen@ffk.no

Fant du det du lette etter?