Språk

 

Skoleinntaket klart - husk å svare!

Elever ved videregående skole - Klikk for stort bildeElever ved videregående skole

Torsdag 6. juli er inntaket til de videregående skolene i Finnmark klart. Svarfristen er 16. juli. Henvendelser skal rettes til inntakskontoret.

Søkere har nå fått en SMS med informasjon om at de må logge seg inn på www.vigo.no for å se resultatet og svare på tilbud om plasser og ventelisteplasser. 

Alle henvendelser skal gå til inntakskontoret

All informasjon ang. søkere over 15 år er konfidensielt. Ved informasjon til foresatte, skal samtykke foreligge.

Søkere med ungdomsrett har fått svar om skoleplass
Også i år er 1. inntak gjort utelukkende for søkere med ungdomsrett, det vil si de som ikke har brukt opp sine tre år med rett til videregående opplæring. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i 2. inntak, som gjøres 21. juli.

Søkertallet
2975 søkere har fått tilbud om skoleplass i det første inntaket, av disse har 2771 fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene og 204 i de samiske. Sammenlignet med i fjor er dette en nedgang på 78 inntatte. Nedgangen er naturlig da det denne våren var rundt 100 færre avgangselever fra grunnskolene i fylket. Dette ser vi spesielt ved Kirkenes og Hammerfest videregående skoler hvor også antall plasser ved skoletilbudene ble redusert etter at søkertallene var klare.

 

90 prosent har kommet inn på førsteønske
Av 2975 inntatte søkere, er 2619 kommet inn på sitt første ønske. Dette betyr at nærmere 90 prosent av søkerne har fått tilbud om både den skolen og utdanningstilbudet de helst ville ha. Erfaringsmessig øker dette tallet noe til andre inntak da flere av de som har stått på venteliste opplever å komme inn på høyere ønsker. En håndfull søkere står helt uten tilbud etter første inntak, men alle søkere med ungdomsrett er garantert et tilbud før skolestart til høsten.

Populære yrkesfag
Fortsatt er det utdanningsprogram som teknikk- og industriell produksjon, elektrofag, helse- og oppvekst og studiespesialisering som er populære. Flere av skolene har ventelister til disse Vg1-løpene. I tillegg har de største skolene i Alta, Kirkenes og Hammerfest lange ventelister til spesielt Vg2-løpene el-energi, kjøretøy og helsefagarbeider. 

I fjor så vi at utdanningsprogram for naturbruk hadde en oppsving med økte søkertall. Trenden ser ut til å holde seg, og tilbudet blir nå også gitt på LOSA. En økning i antall plasser i fjor har blant annet gitt gode søkertall til Vg2-løpene akvakultur og fiske- og fangst ved Nordkapp videregående skole.

Yrkesfag med nedgang i søkertallet
På den annen side ser vi en fortsatt nedgang til Vg2-løpet kjemiprosess i Hammerfest som for noen få år siden var et av fylkets mest populære. Og selv om Vg2 helsefagarbeider har ventelister, er det ledige plasser til Vg2-løpet barne- og ungdomsarbeider. Like før inntaket måtte også tilbudet ved LOSA-Tana innstilles grunnet søknadsendringer som gjorde at det ikke lengre var nok søkere til tilbudet.

Lange ventelister
Det er lengst ventelister til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Flere søkere har nå fått rett til dette tilbudet. Dette på grunn av en lovendring som gir de som har tatt fagbrev i 2013 eller senere og fortsatt er under 25 år, rett til å søke studiekompetanse etter fullført fagbrev. Ventelistene på de største skolene i Alta, Kirkenes og Hammerfest er spesielt lange.

Det er også lang venteliste til landslinjen i Kirkenes Vg2 Anleggsteknikk. Her søker søkere fra hele landet likt, og erfaringsmessig minker antallet på venteliste drastisk ved andre inntak. Den nye landsdekkende linja for hundekjøring i Tana er også populær. Her står 23 søkere på venteliste til de ettertraktede plassene.

Andre inntaket er klart 21. juli
Det er viktig å presisere at selv om det nå er en del ledige plasser ved flere av skolene, vil svært mange av disse fylles opp ved andre inntak når også voksne og søkere uten rett tas inn. Ventelistene til mange av tilbudene er derfor i realiteten mye lengre enn de framkommer her. 2. inntak til skolene vil være klart 21. juli.

Svarfrist 16. juli

Fristen for å svare på tilbud om skoleplass og ventelisteplass, er 16. juli. Søkere som ikke har registrert svar, vil miste tilbud om plass. Etter at første inntak er over, gjøres et nytt inntak og søkere som har stått på venteliste kan da enten få tilbud om plass på et høyere ønske eller komme høyere opp på ventelisten. Det viktigste nå er derfor å svare på tilbud om plass. Det er viktig å være oppmerksom på at ventelisten er veiledende. Feil kan forekomme, og dette betyr at søkere kan oppleve å komme lengre ned på en venteliste enn lengre opp.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver