Språk

 

Standpunktkarakterer, klage og terminkarakterer

Skolen, oversiktsbilde - Klikk for stort bildeSkolen, oversiktsbilde

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

VG3

Standpunktkarakterer settes innen fredag 19. mai for kurs som fører fram til generell studiekompetanse. Karakterene offentliggjøres 22. mai. Klagefrist utløper 7.juni

VG1 og VG2 

Alle karakterer, standpunkt og terminkarakter, settes innen torsdag 1.juni. Standpunktkarakterer offentliggjøres for elevene den 2. juni. Klagefrist utløper den 12. juni

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerfeien, må klagen være inne innen 7. juni.

Klager som ikke er ferdigbehandlet innen 13.juni blir tatt opp i klagenemnda etter sommerferien.

Terminkarakterer for ikke avsluttende fag,

Gjøres synlig for elevene/offentliggjøres den 14. juni. Det er ikke klagrett på disse karkakterene.

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Studieinspektør
78 96 35 52