Språk

 

Viktig informasjon til elever ved Kirkenes videregående skole

  • Skolen, oversiktsbilde - Klikk for stort bildeSkolen, oversiktsbilde   All opplæring vil foregå via nett frem til påskeferien, og regjeringens tiltak for smittereduksjon vil vare til og med 13. april, men kan vare lenger. 

 

  • UDIR har bestemt at det ikke avholdes skriftlige eksamen i vår.

Viktig informasjon til elever ved Kirkenes videregående skole 

 

     All opplæring vil foregå via nett frem til påskeferien, og regjeringens tiltak for smittereduksjon vil vare til og med 13. april, men kan vare lenger.

·       Utdanningsdirektoratet (Udir) har bestemt at det ikke blir avholdt skriftlige eksamen i vår, muntlige eksamen og privatisteksamen er fortsatt under utredning. Se Udir for oppdatert informasjon:  

o   https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 

·       Har dere ikke internett hjemme, gir du beskjed om dette til din kontaktlærer. 

·       Du må sjekke Its learning daglig for å finne arbeidsoppgaver og arbeidsoppdrag i de enkelte fagene. Last ned oppgaver og arbeidsoppdrag på din PC. 

·       Du skal følge opplæring i den form som er bestemt av lærer. 

·       Du må levere de oppgaver og arbeidsoppdrag lærer gir deg, innenfor den fristen som er satt. Arbeidsoppdragene blir en del av vurderingsgrunnlaget for standpunktvurdering. 

·       Manglende levering av oppgaver og arbeidsoppdrag vil føre til anmerkninger, og kan få følge for både ordenskarakter, og fagkarakter. 

·       Lærere vil være tilgjengelige på telefon, e-post eller Teams i henhold til klassens timeplan. Ut over dette, etter avtale med lærer. 

·       Aktiver brukerkontoen din i Office 365 og Teams. Gi beskje til kontaktlærer om du ikke får det til. Teams gir bedre og enklere muligheter for kommunikasjon både mellom deg og lærer, og medelever i klassen. Se its learning for mer informasjon om aktivering, opplæring og bruk. 

·       Blir du syk, må du straks gi beskjed til din kontaktlærer. Egenmelding må leveres når du blir frisk, foresatte skriver egenmelding for elever under 18 år. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/  

·       Kontaktlæreren din kan svare på de spørsmål du måtte ha. 

 

Vi håper du har kommet inn i en god rutine. Du vil få et vitnemål selv om det ikke avholdes skriftlig eksamen. Standpunktkarakterene vil utgjøre sluttvurdering, sammen med karakterer på muntlig eksamen - hvis de blir avholdt. Det er viktig at du som elev klarer å jobbe systematisk og daglig med skolearbeid, selv om det er en svært uvanlig og for mange en krevende situasjon vi er i. Skolearbeid må fortsatt prioriteres foran deltidsjobb. Alle vi ansatte på skolen vil fortsette å legge til rette så godt vi kan, for at nettopplæringen skal bli så god som mulig. Bruk Teams aktivt, det er en enkel måte å møtes på! 

  

Informasjonen vil oppdateres når endringer oppstår. 

Hilsen rektor