Språk

 

Ansattoversikt


Kirkenes videregående skole

Ansatte i avdelingen Kirkenes videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 35 05 930 97 486
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 33 31 990 17 994
Fagarbeider 78 96 34 49 922 38 929
78 96 33 65 951 10 557
78 96 33 59 971 15 481
452 17 852
IKT-pedagog 78 96 34 38
Lektor med tillegg 78 96 34 20 416 45 034
78 96 33 66 993 89 864
Renholdsoperatør 78 96 34 50 416 50 362
Miljøarbeider 78 96 33 02 412 95 150
kantine leder 78 96 34 42 938 80 550
78 96 35 25 988 46 073
78 96 34 26
78 96 34 90 916 07 004
78 96 34 31 928 47 616
78 96 33 47
Teamleder 2ST 78 96 33 68 959 41 133
78 96 33 15
Assisterende rektor 78 96 33 27 905 06 429
Miljøarbeider 78 96 34 30 924 30 233
78 96 35 40
teamleder Bjørnevatn 78 96 35 06 466 73 815
78 96 34 34
907 81 774
78 96 33 29 78 99 93 29
78 96 33 50 414 94 051
78 96 33 34 932 99 544
Lærer
Fagalærer 78 96 34 39 958 24 976
78 96 33 51 917 00 781
78 96 33 72 988 84 202
Adjunkt 78 96 33 52 482 37 258
78 96 33 62 410 77 249
78 96 33 70
481 74 170
Teamleder RM 78 96 33 58 900 64 087
Jon Bernhard Furrevik
78 96 34 22 470 17 131
Lektor m/tillegg 78 96 34 96 400 44 818
454 99 549
78 96 33 75
78 96 35 82 915 79 707
Teamleder elektro 78 96 33 43 920 63 061
Konsulent 78 96 33 11 917 75 061
Trond Hansen
Driftsleder 78 96 33 07 454 86 698
Rektor 78 96 33 12 410 26 991
Øystein Hansen
renholdsoperatør 78 96 34 51 473 66 761
932 69 298
Lærer 78 96 33 56 416 50 357
Studieinspektør 78 96 35 52 948 60 645
Eksamen
SATS
novaschem
skolearena
fronter
kompetansebevis
vitnemål
PP-rådgiver 78 96 33 24 415 91 246
Elin Kristin Henriksen
78 96 33 38 920 54 654
Sekretær 78 96 35 02
skolebiblitekar/Librarian/bibliotekára 78 96 34 27 936 23 189
Elin Holm-Varsi
Karriereveileder ST 78 96 33 13 993 94 455
78 96 33 14 482 07 913

 

 

 

NDLA: Brukerkontakt Sosiale medier
Brukerkontakt sosiale medier hos nasjonal digital læringarena
NDLA
951 83 668
Lektor m/tillegg 78 96 34 06
78 96 33 77 476 19 490
78 96 34 21 480 92 233
Miljøarbeider 78 96 34 32 454 75 575
IB DP Coordinator 78 96 33 19 480 68 156
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 34 10 951 51 098
78 96 34 52 454 76 477
Lærer 78 96 33 48 482 47 797
78 96 34 11 917 72 069
Miljøarbeider 78 96 34 12 984 18 969
78 96 33 69 481 41 226
78 96 33 78
78 96 33 79 911 58 131
954 83 169
78 96 34 08
78 96 33 88 414 11 271
78 96 33 36
78 96 33 81 911 89 290
78 96 34 86 476 46 254
78 96 34 23 480 60 150
Lærer 78 96 35 04
Adjunkt med tillegg 78 96 33 06 926 33 441
974 65 613
78 96 33 32 911 49 731
78 96 33 49 928 44 604
Karriereveileder 78 96 34 36 950 57 108
Jørn Brose Krogseng
78 96 33 64 954 77 185
Vikar 980 81 871
78 96 35 49 913 50 484
Kontorleder 78 96 33 93 986 06 536
Opusleder 78 96 34 81 918 67 286
eksterne kursvirksomhet
kontakt regionalt næringsliv
andre miljø som er opptatt av regional kompetanseutvikling
Vaktmester 78 96 34 60
78 96 33 61 977 86 229
Prosjektleder 78 96 34 13 908 41 020
KD-voksenprosjekt
78 96 34 14 915 51 988
78 96 35 07 901 62 632
Teamleder, kjøretøy 78 96 33 28 922 93 749
Teamleder, Faglærer 78 96 33 35 970 93 961
Teamleder 3 ST 78 96 33 83 915 23 251
78 96 35 19
Vaktmester 78 96 34 59
Miljøarbeider 78 96 34 33 408 79 417
78 96 35 31
78 96 35 11
416 72 385
Lektor m/tillegg 78 96 33 85 924 17 562
Fagopplæringskoordinator/Oppfølgingstjeneste 78 96 33 23 974 04 053

+4797404053

78 96 34 58
78 96 34 24 926 44 561
78 96 35 08 452 66 934
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 33 87 950 80 535
sos.rådgiver 78 96 33 22 477 10 988
Anna Sekse Pedersen
78 96 35 44 943 75 150
78 96 34 15 926 19 775
78 96 34 45 480 41 747
Sekretær 78 96 33 16 402 22 528
78 96 33 30
78 96 33 55
Avdelingsleder spes.ped 78 96 33 25 922 63 147
Liv Trude Rafaelsen
78 96 35 73 951 10 801
78 96 33 10
78 96 34 16 930 35 845
78 96 33 40 481 81 886
Renholdsleder 78 96 34 53 922 35 908
78 96 33 44 916 04 153
78 96 35 16 452 16 603
kantinemedarbeider 78 96 34 41 951 52 946
fagarbeider 78 96 34 54
78 96 34 44 986 01 500
renholder 78 96 34 55 (358)408269389
78 96 33 41
78 96 33 90 944 33 322
78 96 35 13 994 69 502
78 96 33 45
Avdelingsleder YF 78 96 35 14 988 79 398
Fagkoordinator 915 34 071
Adjunkt 78 96 33 60 986 46 597
78 96 33 67
Avdelingsleder ST 78 96 33 84 922 21 884
78 96 34 17 480 92 273
Kokk 78 96 33 04 464 12 894
Sekretær. 78 96 33 03
78 96 34 01
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 33 94 477 57 110
Underviser i norsk
samfunnsfag
historie
78 96 34 37 979 77 290
Bjørn Cato Voll
78 96 33 57 916 52 159
906 69 441
78 96 33 96 951 24 916
78 96 33 97 974 72 141
78 96 35 15 922 38 917
78 96 33 74 414 32 995