Språk

 
Søknader, Kirkenes vgs
Tittel Publisert Type
fagvalg ST vg3

12.05.2017 Filtype
Fagvalg ST, vg2

12.05.2017 Filtype
Fagvalginfo + skjema VG3

12.05.2017 Filtype
Fagvalginfo + skjema VG3

12.05.2017 Filtype
Fagvalginfo + skjema VG3

12.05.2017 Filtype
Fagvalgsinfo+skjema VG2

12.05.2017 Filtype
Fagvalgsinfo+skjema VG2

12.05.2017 Filtype
Melding om elevfravær

Søknad om fri som føres på vitnemålet

23.03.2015 Filtype
Søknad om at fravær ikke føres på kompetansebevis. 10-dagersregelen.docx

13.11.2014 Filtype
Søknad om fritak for fag, 2016-2017.doc

13.11.2014 Filtype
Søknad om hybel /vertsfamilie høsten 2016

søknadsskjema for hybel og vertsfamilie, høsten 2016

12.04.2016 Filtype
søknad om hybel/ vertsfamile høsten 2016

12.04.2016 Filtype
Søknad om permisjon/ studiedag, melding om fravær

Søknad om permisjon/ studiedag, melding om fravær. Permisjon innenfor 14-dagersregelen Det søkes om studiedag Melding om fravær

10.04.2015 Filtype
Søknad om permisjon/ studiedag, melding om fravær(pdf)

Søknad om permisjon/ studiedag, melding om fravær. Permisjon innenfor 14-dagersregelen Det søkes om studiedag Melding om fravær

10.04.2015 Filtype
Søknadskjema tilrettelegging av eksamen.docx

13.11.2014 Filtype