Språk

 

Eksamen våren 2019 for privatister, lærlinger og praksiskandidater

Gammel logo - Klikk for stort bilde

 

 

Eksamen våren 2019

for privatister, lærlinger, praksiskandidater.

Frist for oppmelding til eksamen ved de videregående skoler våren 2019 er satt som følger:

Privatistweb er åpen for oppmelding i perioden 1. januar – 1. februar.

For informasjon og oppmelding, se www.privatistweb.no og www.ffk.no. Det er viktig at du leser informasjonen på privatistweb nøye før du melder deg opp.

Skolene vil være behjelpelig med informasjon utover dette. Vi gjør oppmerksom på at eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved ønsket skole.

Søknad om særskilt tilrettelagt eksamen skal være levert til eksamensskolen senest 15. mars 2019.

For nærmere informasjon kontakt nærmeste videregående skole eller se vår hjemmeside: http://www.ffk.no/
Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

 

Eksámen giđđat 2019

privatisttaide, fidnoohppiide ja hárjehallikandidáhtaide.

Áigemearit dieđihit joatkkaskuvlla eksámenii giđđat 2019:

Privatistweb bokte lea vejolaš dieđihit iežas ođđajagimánu 1. b. rájes gitta guovvamánu. b. rádjai.

Geahča www.privatistweb.no ja www.ffk.no gos gávnnat eanet dieđuid ja movt eksámenii galggat dieđihit. Lea dehálaš ahte logat dieđuid privatistweb:as ovdal og
 iežat dieđihat.

Skuvllas oaččut veahki jos dárbbašat eanet dieđuid. Fuomáš ahte eksámen sáhttá lágiduvvot eará sajis go dan skuvllas gos háliidat.

Ohcamuš čađahit erenoamáš heivehuvvon eksámena galgá leat joavdan eksámenskuvlii maŋemusat njukčamánu 15. b. 2019.

Jos háliidat eanet dieđuid, de sáhtát váldit oktavuođa lagamus joatkkaskuvllain dahje geahččat min ruovttusiidduid: http://www.ffk.no/

Mearriduvvon áigemeari maŋŋil ii leat šat vejolaš dieđihit eksámenii.

Fant du det du lette etter?