Språk

 

Månedens UB i Finnmark er fra Kirkenes vgs!

 

Frèsh UB fra Kirkenes vgs - Klikk for stort bilde

Frèsh UB:

Kari Kristiansen

Helene Stunes

Markus Dæhlin

Johanne Leiros

Håkon Magnus Antonsen

Det måtte loddtrekning til for å kåre månedens IA-UB i Finnmark og det var Fresh UB fra Kirkenes videregående skole som ble den heldige vinneren

For å bli månedens IA bedrift måtte ungdomsbedriftene vise til hva de konkret hadde gjort for å nå målene de satte seg i høst, de skulle rett og slett vise at de hadde gått fra ord til handling! I følge Kari Tennefoss, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Finnmark, var det denne gangen veldig vanskelig å plukke ut den beste Ungdomsbedriften. «Det var mange gode kandidater, så tilslutt måtte jeg trekke lodd mellom de 5 beste!» De andre vinnerne var for øvrig DFIVE UB fra Hammerfest skole, Safe&Sound UB, NydeligsTE UB og Panorama UB fra Kirkenes videregående skole.

Nå står FM for døra og alle de sertifiserte IA Ungdomsbedriftene deltar i kategorien Beste IA bedrift, der målet selvfølgelig er å bli Beste IA-UB i Finnmark. I følge Jenny May Wickstrøm, rådgiver ved UE Finnmark, skal Elevene vise at de forstår hva IA innebærer, og de skal kunne vise til at de har fulgt opp mål- og handlingsplaner. «Kan de i tillegg vise til positive resultater i forhold til fravær/nærvær, er det et stort pluss i margen.» sier hun entusiastisk. 

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at alle 4 ungdomsbedriftene fra Kirkenes vgs var blant de 5 beste blant alle videregående skolene i Finnmmark