Språk

 

Unge for framtida

Elever fra Gymnazia 9, IB-linjene ved Kirkenes og Senja sammen med representanter fra alle tre skoler, Troms fylkeskommune, vertskommunen Lenvik og Troms Kraft. - Klikk for stort bildeElever fra Gymnazia 9, IB-linjene ved Kirkenes og Senja sammen med representanter fra alle tre skoler, Troms fylkeskommune, vertskommunen Lenvik og Troms Kraft.

 IB elevene på Kirkenes vgs var i uke 9 ved Senja videregående skole i Troms der det var storstilt åpning av Barents prosjektet BEST FUTURE

 (Barents Energy Sustainability Technology – young collaboration for the best FUTURE possible in the Arctic.)

Ordsky - Klikk for stort bilde Prosjektet er et samarbeid mellom IB linjene ved , Senja VGS, Kirkenes VGS og Gymnazia 9 i Murmansk. 

Årets prosjekt BEST FUTURE fokuserer på hvordan den samfunnsmessige og den vitenskapelige utviklinga påvirker hverandre i et bærekraftig samfunn.

Møter bedrifter

Elevene fra Murmansk, Kirkenes og Senja møter tre spennende bedrifter i prosjektuka: Troms Kraft, Finnfjord AS og Brødrene Karlsen. Bedriftene er inspirasjonskilde og et praktisk eksempel på at elevene kan se hvordan vitenskap, teknologi og entreprenørskap er med på å bidra til bærekraftige og innovative samfunn i Barentsregionen.

Målet for prosjektet er at elevene samarbeider på tvers av språklig, kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn og bruker sin kunnskap og kreativitet for å løse en oppgave sammen. De praktiserer kommunikasjon og samarbeide ved å løse felles utfordringer. Gjennom denne samhandlinga ser man, at selv om man er forskjellig, er man likeverdig og kan komme fram til gode felles løsninger.

Klimamål

Prosjektet er svært aktuelt etter Parisavtalen har satt svært klare og ambisiøse klimamål for verden. Elevene jobber intensivt med ulike tilnærminger til bærekraftig energibruk, teknologi og energieffektivisering. Temaet engasjerer uten tvil elevene og spørsmålene sto i kø da lederen for Finnfjord AS forklarte hvordan de har oppnådd 50 % energiøkonomisering i fremstillingen av ferrosilisium, ved å utnytte restvarme i produksjonsprosessen. Dette gir en strømproduksjon tilsvarende halvparten av kapasiteten utbyggingen av Alta Kautokeino Vassdraget i 1981.

http://www.statkraft.no/Energikilder/vaare-kraftverk/norge/Alta/

http://www.finnfjord.no/verdens_mest_energieffektive_produsent_av_ferrosilisium

Det er også sterkt fokus på produksjon av ren grønn kraft i form av hydroelektrisk kraftproduksjon og utfordringer ved andre produksjonsformer som for eksempel vindkraft, fusjon, bølge og tidevannskraft.

Reduksjon av CO2

Om man analyserer mulighetene til CO2 reduksjon, er det svært stor gevinst i energibesparende tiltak i tillegg til kraftig reduksjon i bruk av fossilt brensel. Man må se energibegrepet i en større sammenheng og på nye måter for å nå våre klimamål for 2020 og 2030. Og nettopp dette håper elevene å oppnå gjennom dette prosjektet, slik at de er i bedre stand til å forme morgendagens internasjonale samfunn.

 Fakta om International Baccalaureate Diploma Programme i Nord-Norge:

  • International Baccalaureate er en verdensomspennende organisasjon www.ibo.org .
  • IB Diploma Programme er studiespesialiserende (VG2 og VG3) med færre fag og større faglig fordypning enn norsk studiespesialiserende.
  • All undervisning er på engelsk. Kritisk tenking, lære å lære og samfunnsengasjement står i sentrum for programmet.
  • Elevene evalueres etter internasjonale standarder.
  • Skoler må godkjennes av IB for å få tilby programmet. Senja vgs ble godkjent i 2007 og Kirkenes vgs ble godkjent i 2014. http://norwegianibschools.org/
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Lektor med tilleggsutdanning
78 96 34 10