Språk

 

Eksamen

Klikk for stort bilde

 

Informasjon til privatister 

Det ble sendt ut brev 26.03. til skolens privatister med foreløpig eksamenstidspunkt og med informasjon om å følge med på denne siden for oppdateringer om høstens privatisteksamen.  

Skolen vil legge ut oppdatert informasjon om gjennomføring og eksamenstidspunkt for de ulike partiene etter hvert som det blir avklart. I brevet står det hvilket parti du er meldt opp ved, det er viktig at partinummeret kontrolleres mot informasjonen da det kan være flere partier med samme NVB-/Fagkode. 

 

Muntlige privatisteksamener i uke 17 er utsatt

 

I påvente av avklaring fra Kunnskapsdepartementet utsetter fylkeskommunen planlagte privatisteksamener i uke 17 (20.-24. april) på ubestemt tid. 

Planlagte privatisteksamener i uke 18 er foreløpig ikke påvirket.

Oversikt over muntlige partier finner du her, se utsendt brev for hvilket eksamensparti du er meldt opp til:

 

Ved spørsmål kan skolen ved eksamensansvarlig Simen Jørgensen kontaktes:  

simen.jorgensen@tffk.no / 966 18 292 

 

Informasjon fra UDIR om eksamen vår 2020 

 

Elever i videregående 

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. 

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. 

Eksamen for privatister utredes videre 

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.