Språk

 

Samskriving

Samskriving passer fint til gruppearbeid og oppgaver der elever skal samarbeide. 

Elevene kan samskrive synkront i f. eks Google Docs eller asynkront i f. eks Mediawiki.

Asynkrone verktøy:

Synkrone verktøy

Bruke Etherpad

Svend Andreas Horgen viser hvordan man kan bruke Etherpad-dokumenter i forelesninger.

 

Dele Google Docs

Svend Andreas Horgen viser hvordan man kan dele et Google Docs-dokument på riktig måte: