Språk

 

Les om foredragsholderne du kan høre den 12. februar.

forelesninger - Klikk for stort bilde

I år har vi mange spennende foredragsholdere:

Ragnhild Kaski, generalsekretær i AUF

Benjamin Skiaker Myrstad. ledere for Elevorganisasjonen i Norge

Håvard Tjora, realfaglærer, hovedlærer i "Blanke ark"

Francois El-Safadi, foredragsholder, snakker om selvfølelse og selvtillit

Francois El-Safadi - Klikk for stort bilde

 

Francois El-Safadi:  Han skal holde to foredrag, et for elever i grunnskolen og et for elever i den videregående skolen.

Francois El-Safadi er en svært motiverende foredragsholder med god fagkunnskap og inspirerende framføring. Han tilbrakte store deler av barndommen som flyktning, og kom til Norge som 13-åring. Han har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

 

Hans arbeidsgiver Athenas sier følgende om Francois El-Safadi:

"Francois er født i Libanon. Han tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin, og kom til Norge som 13-åring. Han var på det tidspunktet i ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland, og det samme kunne han ha gjort i Norge dersom familien ikke hadde blitt så godt integrert som de ble. Han har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

Francois er storebroren til Marco som også er en populær foredragsholder. Begge har bakgrunn fra arbeid i New Page. Francois har holdt foredrag om mange av de samme temaene som Marco i flere år. Det begynte med at han fikk en forespørsel om å besøke en skole hjemme i Larvik for å fortelle om sine erfaringer, men det var først da Marco ble alvorlig syk, og han måtte steppe inn for ham, at det ble en heltidsjobb.

Selv om Francois og Marco har mye til felles, er det også en del som skiller dem. Deres ulike personlige erfaringer gjør at foredragene er forskjellige selv om budskapene er de samme. Mens Marco i sin tid satset på idrett, gikk Francois sin egen vei. Etter et forsøk på å ta pilotutdannelse i Tyskland, startet Francois som selvstendig næringsdrivende, og drev egen virksomhet frem til han begynte i New Page. Han har hatt både opp- og nedturer, og disse erfaringene har bidratt til å forme ham og budskapet hans.

Francois har klare meninger. Han er åpen om sin tro og om sine verdier, og det er blant annet derfor han er spesielt opptatt av å arbeide mot urettferdighet og av å hjelpe de svakeste i samfunnet.

Oppveksten hans har gitt mange utslag, blant annet for språket. Ved siden av norsk, snakker han til daglig tysk, engelsk og arabisk."

El-Safadi snakker blant annet om:

Selvtillit og selvfølelse

  • Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet til egne evner og prestasjoner?
  • Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring -men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.
  • Selvfølelse baserer seg på verdien i enkeltmennesket. Gode og trygge relasjoner skaper grunnlaget for et godt forhold til en selv. God selvfølelse gir økt livskvalitet.
  • Dette foredraget gir deltagerne konkrete tips til hvordan å bygge egen og andres selvtillit. Videre skaper foredraget bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.

Ungdommenes virkelighet

  • Ungdomskultur er i stadig endring, og tidvis er det vanskelig for ungdommene selv å forstå kulturen fullt ut.
  • Å være ungdom er krevende, og man kan være spesielt sårbar i denne perioden.
  • Det viktigste er å lære hvordan man tar ansvar for seg selv og de rundt seg.
  • Dette foredraget gir deltagerne en realitetsorientering, og kloke råd på livets vei.
  • Temaet egner seg både for ungdom og for voksne.

 

 

Håvard Tjora - Klikk for stort bilde

 

Håvard Tjora: Han skal holde et foredrag rettet mot alle elever som er realfaginteresserte. 10.trinn, Vg1, Vg2 og Vg3. Håvard Tjora er blitt hele Norges drømmelærer, superpedagod og forfatter. Tjora har fått stor opperksomhet i media for sin tilnærming til skoletrøtt ungdom og har vunnet blant annet Jonas-prisen for sin innsats for å skape et mer inkluderende samfunn for barn og unge som sliter i skolen. Han får skoletrøtte og dropoutselever til å vende tilbake til klasserommene og like skolen. Som avsluttende innlegg, forteller han hva han mener, er de viktigste stegene som må tas for å motivere elevene til å fullføre!


Benjamin Skiaker Myrstad, leder i Elevorganisasjonen - Klikk for stort bilde

 

Benjamin Skiaker Myrstad:​ Han skal åpne seminaret og holde et foredrag om "Hvilke utfordringer står ungdommene ovenfor i den videregående skolen i dag?"

Han sier : "Mitt engasjement startet først på videregående gjennom elevrådet og fylkesstyret der. Etter et halvt årsom fylkesstyremedlem ble jeg valgt som fylkesleder, og derifra var det strake veien til sentralstyret.Tidligere i sentralstyret har jeg jobbet med alt fra statsbudsjett til kampanjer, så jeg har vært innom litt av hvert."

 

Ragnhild Kaski - Klikk for stort bilde

Ragnhild Kaski: Ragnhild er fra Kirkenes og har gått på Kirkenes videregående skole. Hun er samfunnsengasjert og har hatt mange sentrale verv i AUF.  Ragnhild sitter i sentralstyret for AUF og er kandidat for Finnmark AP til Stortingsvalget.  Hun var på Utøya i 2011. 2 år etter Utøya syns hun det er godt å komme videre

Fant du det du lette etter?