Språk

 

Utdannings og - næringslivsseminaret 2015

 

Kirkenes vg skole har i samarbeid med opplæringskontorer og kommunale skoler, gleden av å invitere til utdannings- og næringslivsseminar på Kirkenes, torsdag 12 februar 2015 kl. 09:00–15:30.

INVITASJON

 

UTDANNING OG NÆRINGSLIVSSEMINAR

Torsdag 12 februar 2015

Seminaret er et naturlig felles møtested for bedrifter, utdanningsinstitusjoner, ungdom under utdanning og andre arbeids- og utdanningssøkende. Ungdommer fra grunnskoler og videregående skoler i region Øst-Finnmark inviteres til å besøke seminaret.   

Dette er en unik mulighet for:

  • Bedrifter til å profilere sitt behov for rekruttering og få opplyst om hvilke muligheter og fremtidsutsikter bedriften og yrket har i regionen.
  • Utdanningsinstitusjoner til å profilere sine utdanningstilbud.
  • Ungdom, foresatte og voksne til å få et bedre innsyn i mangfoldet av utdannings- og yrkesmuligheter.       

Praktiske detaljer: 

Utdannings- og næringslivsseminaret arrangeres på Kirkenes vg skole, som har beliggenhet på Hesseng, 5 km utenfor Kirkenes.
Bedriftsstander skal være på de programområdene bedriftene hører til.
Bedriftene som har stand holder selv profileringsutstyr som utstillingsvegger/skillevegger, alt elektronisk utstyr, skjøteledninger og lignende. 
Ved behov for hotellrom anbefaler vi at dere booker dette så tidlig som mulig
pga. stor næringslivsaktivitet i Kirkenes i denne perioden.
(Tlf. Rica Arctic: 789 95900,    Thon Hotel  789 71050 )    
 
Det beregnes en seminaravgift på kr. 2000, - pr. utstillingsplass. Arealstørrelse justeres etter behov.
Etter påmelding innbetales summen til konto nummer 4920 0690493   

Profil:

Arrangørene ønsker at alle deltakere har en profil som viser praktisk utførelse av yrker. Så langt det lar seg gjøre skal alle stander ha en eller flere praktiske arbeidsoppgaver som viser noe av et yrke.
Standene bør vise noe av det spesielle innenfor utdanningsløpet/yrke.      
 
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med:
Vårt sentralbord på tlf.78 96 33 00 
 
Påmeldingsfrist er torsdag 08. januar 2015.
Mobil nr:95057108
Fast Tlf. 789 63436
 
Med vennligst hilsen
 
Trond Hansen
Rektor
Kirkenes vg skole
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Jørn Brose Krogseng
Karriereveileder
78 96 34 36
Konsulent
78 96 35 49