Språk

 

Samfunnsfagene

Disse programfagene passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan vi mennesker tilpasser oss samfunnet og hvordan demokratiet har utviklet seg. Elevene som velger samfunnsfag liker engasjement og debatt, og ofte er det de samme elevene som engasjerer seg i lokalpolitikk, elevråd og frivillig arbeid som også er elever i disse fagene.

Du kan velge ulike retninger avhengig av om du er interessert i kulturforståelse, historie, politikk, sosiale problemer, filosofi og så videre. Kirkenes videregående skole tilbyr to ulike fag. Hvert av dem har fem skoletimer i uka, og du kan ha begge fagene i to år og slik oppnå fordypning i faget.

Politikk, individ og samfunn

Dette programfaget passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan samfunnet er bygd opp og hvordan vi mennesker tilpasser oss samfunnet.  Du kan velge ulike retninger  avhengig av om du er interessert i kulturforståelse, politikk, sosiale problemer og så videre. Kirkenes videregående skole tilbyr tre ulike kurs/fag. Hvert av dem har fem skoletimer i uka, og ved å velge to av kursene innfrir du kravet til fordypning. Det er plass for mye engasjement og debatt, og ofte er det de samme elevene som engasjerer seg i lokalpolitikk, elevråd og frivillig arbeid som også er elever i disse fagene 

Sosiologi og sosialantropologi 

Det vanlige er at elevene velger dette faget på VG2. Faget gir godt grunnlag for videre arbeid med samfunnsfagene. Dere jobber spesielt med sosialisering, kulturforståelse, fordeling av goder, produksjon og arbeid og samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Du må engasjere deg og reflektere over ulike problemstillinger når du har dette faget

Sosialkunnskap

Dette faget velges oftest av elevene på VG3, og selv om det ikke er et krav så er det en fordel å ha Sosiologi og sosialantropologi før dette. I sosialkunnskap jobber man spesielt med goder, forskjeller, rettigheter og utfordringer i velferdsstaten Norge.   

Politikk og menneskerettigheter

Dette faget er det også elevene på VG3 som tar. Det tar for seg norsk og internasjonal politikk, demokratiske institusjoner og prosesser, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid. Gjennom arbeid med dette faget lærer du å drøfte og argumentere grundig, både skriftlig og muntlig.
 
Vi kan ikke garantere at vi tilbyr både Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter hvert år, men Sosiologi og sosialantropologi er et kurs vi tilbyr hvert år.
 

Historie og filosofi

Hvis du liker å tenke, reflektere, forstå, undre, velge og ta stilling til historien og oss mennesker så er Historie og filosofi faget for deg. Samtidig som du blir mer bevisst på at historien og samtida henger sammen så vil du også oppleve at du får mer innsikt i deg selv og ditt liv. I dette faget er det mye diskusjon, undring  og engasjement og elevene opplever sterkt at de sammen gjør hverandre kloke.
Faget består av Historie og filosofi 1 og Historie og filosofi 2. Disse bygger på hverandre, og gir til sammen fordypning i faget.  På VG2 jobber man mest med det historiske bildet, mens på VG3 er det moderne mennesket mer i fokus.
 
Publisert av Elisabeth Bade. Sist endret 12.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

78 96 33 77
Karriereveileder ST
78 96 33 13