Språk

 

Vg 2 Kjøretøy

Etter VG2 kjøretøy kan du søke læreplass i bilfaget, lette kjøretøy,  bilfaget, tunge kjøretøy, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget og reservedelsfaget. Etter to år i lære kan du ta fagbrev.

Etter fagbrev er det bl.a. mulig å bli fagskoleingeniør ved å gå teknisk fagskole med fordypning innenfor bilteknikk. Du kan også ta ingeniørutdannelse med Y-veien.

Yrkesfaglig fordypning

Faget har 253 timer per år og foregår for det meste ute i bedrift. Timene er fordelt på tre perioder med 5 dager i bedrift omtrent i uke 40, ca. 10 dager i månedsskifte februar mars. Siste periode har foregått ca. 10 dager i etterkant av påskeferien. I deler av siste periode har elevene også hatt tilbud om å reise på fabrikkbesøk som en del av faget. Dette er noe som vi vil tilstrebe også kommende år.

Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet

Timene i Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet kombineres sammen og foruten periodene i bedrift så foregår ca. 20 - 22 timer ukentlig i verkstedlokaler mens i de siste 4 - 6 timene har vi yrkesteori i klasserom eller verksted. På verksted og i teorirom benyttes moderne undervisningsmetoder med interaktive studieteknikker og oppgaveløsing.

Samarbeid med bilbransjen

Skolen og bilavdelingen har gjennom mange år utviklet et meget godt samarbeid med bil og motorbransjen i Finnmark. Bransjen har et stort behov for medarbeidere innenfor bilfag og samarbeidet med hensyn til å få elever ut i bedrift samt i lære etter VG2 er veldig godt. I 2014 ble det og etablert et formelt samarbeid med Bil og motorbransjen i Øst-Finnmark med bl.a. egen facebookside.

 

Fagoversikt Vg2 kjøretøy

Fellesfag

Timer per uke

Engelsk 2
Norsk 2
Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2

Programfag

 
Verkstedarbeid 12
Dokumentasjon og kvalitet 5
Prosjekt til fordypning 9

Totalt timetall

35

 

Tverrfaglig samarbeid

På Kirkenes VGS og i kjøretøyfagene har vi et tverrfaglig godt samarbeid mellom program- og fellesfag.

Bilder av elev i arbeid på verkstedet. - Klikk for stort bilde Erik Henneli

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

78 96 33 28
Adjunkt med tilleggsutdanning
78 96 33 31
Trond Sneve
Avdelingsleder YF
78 96 35 14